ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

ΜΙΚΡΟ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΓΙΑ 2/3/4

ΑΤΟΜΑ

1 ΜΑΗ - 31 ΜΑΗ

50

60

70

1 ΙΟΥΝ - 30 ΙΟΥΝ
60 €
70 €
85 €

1 ΙΟΥΛ - 24 ΙΟΥΛ

70

85

95

25 ΙΟΥΛ - 25 ΑΥΓ

95

105

120

26 ΑΥΓ - 10 ΣΕΠ

70

85

95

11 ΣΕΠ - 1 ΟΚΤ

50

60

70

Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο.